You are here:  / Pozostałe / Kancelaria notarialna w koszalinie

Kancelaria notarialna w koszalinie

Kancelaria notarialna w koszalinie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Kompleksowe usługi notarialne w Kielcach
Wszechstronne usługi notarialne w Kielcach proponuje interesantom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Wszystkie deklaracje przyjmują formę papieru urzędowego. Do czynności, jakie przeprowadzane są w miejscu takim jak kancelaria notarialna koszalin wliczają się: wykonywanie aktów notarialnych, sporządzenie aktów poświadczenia dziedziczenia, czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, czynności związane z organizowaniem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, wykonywanie poświadczeń, wykonywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, wykonywanie wypisów, odpisów i wyciągów papierów, złożenie wniosków o wpisanie do księgi wieczystej wraz z dokumentami będącymi podstawą dla wpisu w księdze wieczystej, a także wykonywanie czynności powiązanych z osobnymi regulacjami prawnymi. Wykwalifikowany notariusz może też przyjąć na przechowanie zasoby finansowe, papiery wartościowe, dokumenty, lub dane na informatycznym medium. Jest o tym wzmianka w zapisach o informatyzacji działania podmiotów zajmujących się zadaniami publicznymi. Na witrynie www kancelarii można dowiedzieć się, jakiego typu papiery należy przynieść do kancelarii celem wykonania konkretnej czynności notarialnej. To spore ułatwienie dla osób korzystających z usług, pozwalające prędzej załatwić pewne sprawy. Tym bardziej, że papiery do kancelarii można dostarczyć przed umówionym terminem dokonania konkretnej czynności. Do sporządzenia aktu notarialnego wystarczy dostarczyć duplikat wymaganych papierów. Można to zrobić e mailowo lub osobiście. Jedynie przy podpisaniu aktu należy przedłożyć oryginał.