W jaki sposób może zostać przeprowadzona wycena przedsiębiorstwa

Po co i w jaki sposób się robi wycenę firmy
Często spotykaną praktyką w działaniu wielu firm jest przeprowadzenie ich szczegółowej wyceny. Można to zrobić na kilka sposobów, spośród których najpopularniejsze są trzy, to znaczy porównawcza, majątkowa i dochodowa. Każda z nich podchodzi w zupełnie inny sposób do tematu wyceny i wykorzystuje inne wskaźniki, dlatego też w każdym przypadku dobrać trzeba taką, jaka najlepiej się sprawdzi. W przypadku podejścia porównawczego ogólna wartość firmy zostaje ustalona na podstawie innych podmiotów, które są podobnej wielkości i działają w podobnej branży. Z kolei wycena firm majątkowa zbiera dostępne aktywa podmiotu, odlicza od nich pasywa i różnica tych wartości stanowi końcowy wynik analizy. W części przypadków dobrze się sprawdzi podejście dochodowe, w jakim wartość firmy jest szacowana w oparciu o przyszłe dochody. Wyceny są wykonywane w wielu różnych sytuacjach. Czasami o nie poproszą banki, robi się je też przy kupnie albo emisji nowych akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.